Tato stránka využívá cookies. Ne, to není žádné cukroví, ale soubory, díky nimž například nemusíte znova zadávat stejné údaje, když už jste je jednou vyplnili (více informací). Beru na vědomí

Nabídka služeb spojených se správou domu

 

1.     Oblast provozně-správní a ekonomicko-organizační:

Ø      vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor a objektů, příp. uživatelů provozních jednotek

Ø      vypracování pasportizace bytů   (identifikace umístění v obci či domě , kategorie,  plochy místností , zařizovací předměty, osoby a jiné jednotky pro vyúčtování služeb , služby poskytované do bytu  )

Ø      stanovení a předpis jednotlivých položek měsíční úhrady  ( nájemné, poplatky, zálohy na služby  )

Ø      vedení evidence předpisů a plateb vlastníků resp. nájemců  (měsíční předpisy , došlé  platby  )

Ø      kontrola včasného placení stanoveného nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytových prostor,

Ø      přebírání a předávání bytů, nebytových prostor a objektů podle pokynu vlastníka

Ø      zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budov, bytů a nebytových prostor (el.energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, apod.)

Ø      zajištění odečtů energií a médií v bytech a nebytových prostorech včetně zajištění montáže a výměn poměrových měřidel

Ø      evidence a sledování nájemních smluv (smluv na užívání bytu), ukončení jejich platnosti na základě pokynů vlastníka,

Ø      příprava uzavírání nájemních smluv (smluv na užívání bytu) k bytovým jednotkám ve svěřených nemovitostech dle pokynů vlastníka, 

Ø      informování vlastníka o uvolnění bytových jednotek ve spravovaných nemovitostech

Ø      smluvní zajišťování dodávky médií a servisní činnosti nezbytně nutné pro bezproblémový provoz domů, zejména el. energie, plynu, vody, tepla a TUV, revizí a údržby výtahů,  odvozu odpadků atd.,     

Ø      placení faktur za dodávky služeb spojených s užíváním bytů ve stanovených termínech, kontrola správnosti fakturovaných částek,        

Ø      zajišťování informací směrem k nájemcům o případném přerušení dodávek médií dle předchozího bodu, včetně uvedení důvodu přerušení,

Ø      zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů a chodníků, přiléhajících ke spravovaným nemovitostem

Ø      zpracování ročního vyúčtování služeb dle platných předpisů    ( rozpočítání nákladů , tisk protokolů o vyúčtování služeb ) 

Ø      uplatňování a vymáhání (případně i soudní cestou) odstraňování závad a poškození, která byla způsobena v nemovitostech nájemci a osobami s nimi užívajícími byty a společné prostory nemovitostí

 

2.     Oblast údržby ( stavebně technická ) :

Ø      Zajištění technických prohlídek, preventivní prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami

Ø      zajištění odstranění zjištěných závad z revizí a kontrol

Ø      zabezpečení údržby a běžných oprav nemovitostí v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů,  

Ø      zajištění nepřetržité havarijní služby

Ø      zajištění provozu a údržby výtahu

Ø      vystupování při veřejnoprávních jednáních vůči dodavatelům jménem vlastníka

Ø      posuzování záměrů nájemců a uživatelů (výměny zařizovacích předmětů, drobné úpravy bez ohlášení, v režimu stavebního ohlášení a v režimu stavebního povolení) 

Ø      uzavření nebo připravení návrhu pojistné smlouvy

Ø      pravidelné placení pojistného podle pojistné smlouvy

Ø      uplatňování pojistného plnění na pojišťovně v případě pojistné události

 

3.     Oblast vymáhání pohledávek:

Ø      vyhotovení podkladů nutných pro soudní vymáhání dluhu

Ø      zajištění zástupce pro soudní jednání

 

 

4.  Na základě požadavku vlastníka můžeme dále zajistit :

Ø     zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí  (spolu s vlastníkem, nebo podle jeho    pokynů):

-          výběrové řízení na zhotovitele,

-          prověření a podepsání smlouvy o dílo,

-          provádění pravidelných kontrol postupu a kvality prací,

-          organizování kontrolních dnů,

-          přebírání hotového díla,

-          uplatňování případných reklamací v záruční době

Ø     zajištění nového nájemce do bytů s tržním nájemným a nebytových prostor

 

 

 

 

 


Hana Blažková, A-Z SERVIS
Kamenická 5/673, Praha 7, 17000
Mobil: +420 603 210 443, Telefon: +420 233 372 019
IČ: 69184224
blazkova@azservisreality.cz
www.azservisreality.cz

Zpět na úvod | Nastavit jako domovskou stránku | Kontakty | Mapa stránek